Про Basic
Сертифiкати
Введiть ID сертифiката:

Авторизацiя
E-Mail:

Пароль:

    Реєстрацiя :: Згадати пароль

Курс Програмування та конфігурування на платформі BAF (1С). Рівень 1

курс Baf програмування

Опис курсу
Курс призначений для початківців розробників, які планують використовувати платформу BAF для розробки власних рішень, а також для модифікації існуючих конфігурацій.

Протягом курсу ви навчитеся:

  • встановлювати платформу, оновлювати релізи, створювати бази даних
  • створювати і використовувати всі об'єкти конфігурації - константи, довідники, документи, регістри відомостей, накопичення, бухгалтерські регістри, регістри розрахунку
  • створювати прості звіти і обробки
  • працювати з керованими формами

 Для закріплення пройденого матеріалу на кожному уроці слухачі виконують практичні завдання. Як приклад слухач з «нуля» створить конфігурацію, що автоматизує облік в невеликій фірмі, що надає послуги і виконує продаж товарів.Умови навчання:

  • «Живе» навчання в форматі онлайн

  • Методичний матеріал

  • Можливість робити відеозапис під час уроку (онлайн формат)

  • Практичні заняття на уроці, засновані на прикладах з життя

  • Живе спілкування з тренером в реальному часі (онлайн формат)

  • Підтримка викладача на період навчання


Випускники цього курсу найчастіше записуються на курс «Програмування на платформі BAF. Рівень 2»


Сертифікат

Після закінчення курсу кожен слухач, за умови успішної здачі підсумкової роботи, отримує авторський сертифікат НЦ Бейсик.

Детальніше про сертифікати можна прочитати тут


Інформація про викладача

Руслана - практикуючий програміст з досвідом розробки у середовищі 1С понад 20 років. Понад 6 років тренер з курсів «Програмування в 1С: Підприємство 8.3 – Рівень 1,2». в НЦ "Бейсік". Руслана фахівець високого рівня, віддається своїй справі на всі 100% і такі ж вимоги ставить до своїх учнів
Ось кілька відгуків слухачів:«….Дуже сподобалося працювати з викладачем Русланою. Вчитель найвищого класу, програміст-професіонал, не шкодує часу для індивідуальної роботи. Будь-якого дня тижня блискавично відповідає на задані питання, швидко та якісно перевіряє домашні завдання, дає дуже цінні поради, ділиться своїм досвідом. Матеріал отримано повному обсязі. Отримала якісні конспекти. Окреме спасибі за наданий відеоматеріал лекцій, багато що доводилося переглядати. Дуже допомагає не тільки під час навчання, а й у вирішенні своїх робочих завдань…"

Майліс Неля Дмитрівна«…Сподобався викладач Руслана! Здається вона робила більше, ніж від неї вимагалося. Я ще не стикалася з таким ставленням, дуже не хотілося її розчаровувати. Курс лекцій не простий, передбачає багато самостійної роботи, на що не вистачало часу. Дуже багато інформації треба було переробити. Руслана нам повторювала: "Поки ви не пропрацювали матеріал самостійно, це тільки мої знання", а вона ними щедро ділилася. Готова була відповідати на запитання 24/7 весь курс…"

Захарчук Людмила ВолодимирівнаІнші відгуки слухачів можна переглянути на сайті www.basic.com.ua та на каналі YouTube

Форма навчання Вартiсть, грн. Кiлькiсть годин Кiлькiсть занять
Индивидуальное 24999 40 20
Группа 5 чел. 8499 40 20
Группа 5-10 чел. 8499 40 20


ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА НАВЧАННЯПРОГРАМА КУРСУ

Тема № 1. Знайомство з платформою (6 годин)
1. Встановлення платформи та конфігурацій
2. Загальні відомості про платформу
3. Додавання / зміна списку інформаційних баз
4. Робота користувача  в різних режимах
5. Робота з конфігуратором, засоби розробника
    5.1. Дерево об’єктів (метадані) 
    5.2. Вивантаження / завантаження інформаційної бази
    5.3. Налаштування властивостей і параметрів об'єктів конфігурації 
    5.4. Засоби розробника
6. Основні об’єкти конфігурації
    6.1. Класи та об’єкти
    6.2. Об’єкти конфігурації
    6.3. Об’єкти вбудованої мови програмування
    6.4. База даних
7. Вбудована мова програмування
    7.1. Програмний модуль
    7.2. Змінні
    7.3. Оператор присвоювання, умовний оператор, цикли
    7.4. Процедури та функції 
    7.5. Повідомлення користувачу, методи взаємодії з користувачем
    7.6. Механізм оповіщень
    7.7. Додаткові засоби при написанні коду
8. Спільні модулі, контекст виконання коду
    8.1. Види та властивості модулів
    8.2. Поняття контексту
    8.3. Взаємні виклики клієнтських і серверних процедур в керованих  формах
9. Права та ролі
    9.1. Призначення прав та ролей
    9.2. Види доступу 
    9.3. Створення та налаштування ролей
    9.4. Налаштування прав доступу

Тема № 2. Загальні механізми платформи BAF (14 годин)
1. Типи даних
    1.1. Примітивні типи даних
    1.2. Тип даних Неопределено та Null
    1.3. Способи перевірки даних на пустоту 
    1.4. Універсальні колекції значень
    1.5. Масиви
    1.6. Структури
    1.7. Список значень
    1.8. Відповідність (Соответствие)
    1.9. Таблиця значень
    1.10. Дерево значень
    1.11. Типи даних утворених від об'єктів конфігурації - довідники, документи
    1.12. Складений тип даних
2. Робота з синтаксис-помічником
    2.1. Вбудована довідка
    2.2. Можливості синтаксис – помічника
    2.3. Прийоми роботи
3. Властивості конфігурації
4. Підсистеми
    4.1. Застосування підсистем
    4.2. Побудова командного інтерфейсу
    4.3. Розміщення об’єктів по підсистемах
    4.4. Видимість об’єктів за ролями
5. Константи
    5.1. Призначення констант
    5.2. Зберігання констант в базі даних
    5.3. Форми для введення констант
    5.4. Групова робота з константами
6. Довідники
    6.1. Призначення довідників
    6.2. Реквізити та табличні частини
    6.3. Стандартні реквізити та представлення елемента довідника
    6.4. Їєрархія груп та елементів
    6.5. Підпорядковані довідники
    6.6. Напердвизначені елементи довідників
    6.7. Редагування елементів довідників
    6.8. Програмна робота з довідниками
        6.8.1. Обробка заповнення
        6.8.2. Перевірка на заповненість реквізитів
        6.8.3. Робота з подіями в довідниках
        6.8.4. Модуль об’єкта
        6.8.5. Модуль менеджера
        6.8.6. Пошук елементів довідника
7. Розробка керованих форм, відкриття, параметри, програмна модифікація форм
    7.1. Види форм
    7.2. Створення форм
    7.3. Розміщення элементів форми
    7.4. Зміна розмірів елементів форми
    7.5. Створення групп елементів
    7.6. Додавання кнопок на форму
    7.7. Налаштування зв’язаних елементів
    7.8. Додавання перемикачів (радіо-кнопка)
    7.9. Призначення модуля форми
    7.10. Директиви компіляції
    7.11. Події елементів управління форми та події форми
    7.12. Запис даних форми
8. Перелічення
    8.1. Призначення
    8.2. Властивості
    8.3. Програмна робота з переліченнями
9. Команди – загальні команди, команди форм
    9.1. Властивості команд
    9.2. Параметри команд
    9.3. Групи параметризированих команд
    9.4. Множинний режим роботи команд
    9.5. Права доступу, видимість команд
    9.6. Групи команд
10. Адміністрування
    10.1. Робота з базою даних
    10.2. Ролі
    10.3. Користувачі
    10.4. Створення резервних копій 
    10.5. Робота з довідником Користувачі
11. Робота в режимі налагодження
    11.1. Призначення налагодження
    11.2. Підключення налагодження
    11.3. Точки зупину 
    11.4. Аналіз значень в табло
    11.5. Аналіз довільних значень, розрахунок виразів в режимі налагодження 
12. Основи роботи з запитами
    12.1. Модель доступу до даних
    12.2. Читання даних з бази даних
    12.3. Таблиці об’єктів – фізичні та віртуальні
    12.4. Мова запитів
    12.5. Структура запиту
    12.6. Конструктор запиту
    12.7. Групування в запиті
    12.8. Умови в запиті
    12.9. Опції запиту
    12.10. Сортування даних в запиті
    12.11. Функції та оператори в запиті
    12.12. Використання консолі запитів

Тема № 3. Автоматизація управлінського обліку (10 годин)
1. Основні поняття та означення
2. Документи, створення друкованих форм, налаштування форм документів
    2.1. Призначення документів
    2.2. Дата та час документа, документ на осі часу, момент часу
    2.3. Стандартні реквізити. Посилання на документ
    2.4. Реквізити та табличні частини
    2.5. Проведення документів
    2.6. Рухи документів
    2.7. Конструктор рухів
    2.8. Оперативне проведення
    2.9. Неоперативне проведення
    2.10. Контроль залишків
    2.11. Модуль об’єкта
    2.12. Події модуля об’єкта
    2.13. Послідовність виклику обробників подій
    2.14. Модуль менеджера
    2.15. Введення на підставі
    2.16. Створення друкованих форм документів
    2.17. Конструктор друку
    2.18. Види форм документів
    2.19. Налаштування форм документів
    2.20. Умовне проведення документів
    2.21. Контроль залишків
3. Налаштування командного інтерфейсу
    3.1. Налаштування інтерфейсу
    3.2. Створення власних груп команд 
4. Регістри. Загальні відомості
    4.1. Призначення регістрів
    4.2. Проектування регістрів
    4.3. Види регістрів
    4.4. Виміри регістрів
    4.5. Ресурси регістрів
    4.6. Набір записів регістру
    4.7. Види рухів регістрів накопичення
    4.8. Ключ запису
    4.9. Модуль регістра
5. Регістри накопичення
    5.1. Структура регістрів
    5.2. Зберігання регістрів в базі даних
    5.3. Підсумки регістрів
    5.4. Запис в регістри накопичення
    5.5. Читання даних з регістрів накопичення
    5.6. Приклади відображення даних регістрів накопичення на формах
6. Регістри відомостей
    6.1. Властивості регістра відомостей
    6.2. Структура регістра відомостей
    6.3. Способи запису в регістр відомостей
    6.4. Встановлення відборів в регістрах відомостей
    6.5. Методи роботи з періодичними регістрами відомостей
    6.6. Форми регістрів відомостей
7. Работа с запитами
    7.1. З’єднання таблиць
    7.2. Підсумки в запиті
    7.3. Звернення до данних табличних частин в запиті
    7.4. Обхід даних запиту за групуваннями
    7.5. Вкладені запити
    7.6. Пакетні запити
    7.7. Передача параметрів в запити
    7.8. Фізичні та віртуальні таблиці в запиті, параметри віртуальних таблиць, період та умова
    7.9. Умови віртуальних таблиць періодичних регістрів відомостей
8. Плани видів характеристик
    8.1. Призначення
    8.2. Властивості ПВХ
    8.3. Налаштування ПВХ
    8.4. Відображення властивостей на формах
    8.5. Використання характеристик в звітах 
9. Створення простих звітів на СКД
    9.1. Призначення звітів
    9.2. Варіанти розробки
    9.3. Описання СКД
    9.4. Приклади разработки звітів
10. Створення обробок
    10.1. Призначення обробок
    10.2. Приклади створення обробок
    10.3. Зберігання даних форми

Тема № 4. Автоматизація бухгалтерського обліку (6 годин)
1. Основні поняття БО
    1.1. Поняття БО
    1.2. Види БО
    1.3. Принцип подвійного запису
    1.4. Рахунки БО
    1.5. Основні фінансові звіти
    1.6. Баланс, пасиви та активи
    1.7. Активні рахунки
    1.8. Пасивні рахунки
    1.9. Активно – пасивні рахунки
    1.10. Проводка
    1.11. Кореспонденція
    1.12. Забалансові рахунки
    1.13. Синтетичний та аналітичний облік
2. План рахунків
     2.1. Призначення
    2.2. Основні властивості
    2.3. Відображення проводок за рахунками плану
    2.4. Порядок рахунків, Налаштування порядку для рахунків
    2.5. Ознаки обліку плану рахунків
    2.6. Форми та модулі плану рахунків
3. Регістр бухгалтерії
    3.1. Призначення
    3.2. Зв’язок регістра з планом рахунків
    3.3. Властивості регістрів бухгалтерії
    3.4. Зберігання даних в регістрі
    3.5. Програмна робота з регістрами бухгалтерії
    3.6. Варіанти запису в регістри бухгалтерії
    3.7. Запис регістрів при проведенні документів
    3.8. Читання даних з регістра бухгалтерії
4. Аналітичний облік
    4.1. Призначення аналітичного обліку
    4.2. Об’єкти аналітичного обліку
    4.3. ПВХ «Види субконто»
    4.4. Налаштування плану рахунків для аналітичного обліку
    4.5. Налаштування регістрів бухгалтерії для аналітичного обліку
    4.6. Зберігання підсумків за об’єктами аналітики
    4.7. Формування проводок по аналітиці
    4.8. Налаштування довільних аналітичних ознак
5. Кількісний облік
    5.1. Призначення кількісного обліку
    5.2. Налаштування плану рахунків для кількісного обліку
    5.3. Налаштування регістрів бухгалтерії для кількісного обліку
6. Запити до регістрів бухгалтерії
    6.1. Отримання представлень для ссилочних типів данних
    6.2. Можливість вибору полів через крапку – розіменування полів
    6.3. Створення полів, що вираховуються, функції та оператори в запитах
    6.4. Фізичні та віртуальні таблиці регістрів бухгалтерії
    6.5. Таблиця значень субконто
    6.6. Отримання залишку за рахунками та з аналітики, отримання залишків на дату
    6.7. Параметр «Субконто» в віртуальній таблиці
    6.8. Параметри таблиць оборотів
    6.9. Віртуальна таблиця залишків та оборотів
7. Розробка бухгалтерських звітів
    7.1. Основні бухгалтерські звіти
    7.2. Створення звіту Оборотно-сальдова відомість
    7.3. Створення звіту Аналіз рахунку
    7.4. Звіт Відомість по взаєморозрахунках
    7.5. Звіт відомість по товарах
    7.6. Звіт Баланс

Тема№5. Автоматизація розрахунку заробітної плати ( 6 годин ) 

1. Основні поняття періодичних розрахунків
    1.1. Періодичність розрахунків, види розрахунків
    1.2. Планові значення нарахувань.
    1.3. Залежності видів розрахунків від бази
    1.4. Послідовність алгоритмів
    1.5. Конкуренція видів розрахунків за період дії
    1.6. Залежність результату від часу
    1.7. Взаємний вплив видів розрахунків
    1.8. Введення розрахункових даних за попередні періоди
2. План видів розрахунків
    2.1. Призначення
    2.2. Властивості
    2.3. Налаштування ієрархії
    2.4. Налаштування періоду дії
    2.5. Залежність видів розрахунків від бази
    2.6. Налаштування базових видів розрахунків в режимі користувача
    2.7. Налаштування витіснення
    2.8. Ведучі види розрахунків
    2.9. Налаштування ведучих видів розрахунків
    2.10. Проектування планів видів розрахунків
3. Графіки роботи
    3.1. Кадровий облік
    3.2. Призначення графіків роботи
    3.3. Створення об’єктів
    3.4. Заповнення графіків
4. Періодичні нарахування
    4.1. Нарахування заробітної плати
    4.2. Отримання планових нарахувань
    4.3. Отримання графіка спвробітника
    4.4. Отримання планових мотивіаційних виплат
    4.5. Отримання планових утримань
5. Регістр розрахунків
    5.1. Призначення
    5.2. Властивості
    5.3. Періодичність
    5.4. Період дії та базовий період
    5.5. Структура регістра
    5.6. Зв’язок з графіком
    5.7. Зв’язок с типом графіка
    5.8. Модулі регістра
    5.9. Зберігання даних
    5.10. Період реєстраціїї
    5.11. Період дії
    5.12. Фактичний період дії        
    5.13. Базовий період
    5.14. Види залежності від бази
    5.15. Особливості запису в регістр
    5.16. Читання даних з регістра
6. Запити до регістрів розрахунків
    6.1. Отримання даних бази
    6.2. Розрахунок ресурсів з використанням данних бази
    6.3. Отримання даних графіка
    6.4. Таблиці регістрів розрахунків в запитах
    6.5. Таблиця фактичного періоду дії
7. Запис в регістр розрахунків
    7.1. Планові набори записів
    7.2. Спосіб розрахунків ресурсів
    7.3. Послідовність видів розрахунків
    7.4. Розрахунок ресурсу Результат
8. Звіти на СКД
    8.1. Розробка звітів
    8.2. Розрахункові листки
    8.3. Розрахункова відомість
Тема №6 . Аналіз виконання фінальної роботи ( 1 година)

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА НАВЧАННЯВідгуки про навчання | Пройти тестування з цього курсу | Список усіх курсів

Наши корпоративные клиенты
Хочемо подякувати колективу Навчального центру Бейсік за індивідуальний підхід до кожного слухача, чуйність, уважність, терпіння, професіоналізм. Завдяки педагогічному таланту викладачів складний матеріал легко запам'ятовується. Дуже дякуємо за отримані знання.

Курс: MS Excel - рівень експерт
Компания: БІЛЛА УКРАЇНА

Інші відгуки...


 

Про Basic Нашi послуги Контакти
Хто ми
Онлайн навчання
Вiдгуки про навчання
Сертифiкати
Вакансiї для слухачiвКомп'ютернi курси
Вартiсть навчання
Онлайн навчання
Корпоративне навчання
Тестування
Акцiї


Телефони:
(098) 200-33-15 Viber;
(050) 353-54-45 Telegram, WhatsApp;
(093) 199-90-03

E-mail: manager@basic.com.ua

01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця 31, 5 поверх
© 1998-2023, Комп'ютерний Навчальний Центр Basic. Всi права захищенi.